Βάκτρα

ΒΑΚΤΡΑ

ΒΑΚΤΡΑ

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα χρωμιωμένων αξόνων με προέλευση μεγάλους Ευρωπαϊκούς Οίκους σε :

 • Χιλιοστά από Φ8 έως Φ180
 • Ίντσες από Φ25,4 έως Φ101,6
 • Βαμμένο από Φ16 έως Φ120
 • Βελτιωμένο από Φ60 έως Φ120
 • Διάτρητο από Φ22 έως Φ140

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

 • Ποιότητα χάλυβα 2C45 – UNI EN 10204 3,1B
 • Πάχος χρωμίου >20μm
 • Σκληρότητα Ra<DI 0,2micron –RT<DI 2micron ISO 4287-1
 • Σκληρότητα χρωμίωσης 900 – 1.150 ΗV (0,1)
 • Aντοχή σε διάβρωση Ι 20 Η – ΙSO 9227 RATING 9 ISO 4540
 • Aνοχές ΙSO f7