Αντλίες Κενού

Home   /   Προϊόντα   /   Επισκευές & Συντηρήσεις   /   Αντλίες Κενού

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

Πέρα από την πλήρη γκάμα συστημάτων κενού που εμπορευόμαστε, προσφέρουμε συντήρηση και επισκευή αντλιών κενού του Οίκου VUOTOTECNICA SPA, του οποίου είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, αλλά και άλλων κατασκευαστών υπό προϋποθέσεις.

 

Η διαδικασία συντήρησης/επισκευής των αντλιών κενού περιλαμβάνει :

 

  • Λύση της αντλίας και καθαρισμό όλων των μερών της
  • Έλεγχο / αντικατάσταση των πτερυγίων της αντλίας
  • Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
  • Αλλαγή τσιμουχών
  • Αντικατάσταση λαδιών βάσει οδηγιών του κατασκευαστή
  • Τελική συναρμολόγηση και δοκιμή πριν την παράδοση