Βαλβίδες

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

 

 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα βαλβίδων κενού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πιο σωστή λειτουργία του συστήματος, ανάλογα με την εφαρμογή. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

  • Βαλβίδες αναρρόφησης για τη συσκευασία

Δημιουργούν κενό σε σακούλες συσκευασίας, δημιουργώντας απόλυτη στεγανοποίηση.

  • Μηχανικές βαλβίδες κενού

Βαλβίδες με μηχανική εντολή για σύνδεση με το κενό.

  • Βαλβίδες διακοπής ροής

Διακόπτουν αυτόματα την αναρρόφηση σε περίπτωση έλλειψης αντικειμένου, ώστε να μη μειώνεται το επίπεδο κενού στις υπόλοιπες βεντούζες.

  • Βαλβίδες αντεπιστροφής

Αποτρέπουν τη ροή του υγρού προς την αντίθετη κατεύθυνση.

  • Χειροκίνητες βαλβίδες κενού

Δίοδες και τρίοδες βαλβίδες ρύθμισης του κενού με χειρολαβή.

  • Βαλβίδες κενού με πιλότο

Τρίοδες βαλβίδες ρύθμισης του κενού με πνευματική εντολή.

  • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες κενού με πιλότο

Δίοδες και τρίοδες βαλβίδες ρύθμισης του κενού με εντολή από ηλεκτρομαγνητικά πηνία.

  • Ηλεκτρομαγνητικές σερβοβαλβίδες κενού

Δίοδες και τρίοδες βαλβίδες ρύθμισης του κενού με πνευματική σερβο-εντολή, με ένα ή δύο πηνία.