Γεννήτριες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΕΝΟΥ

 

Οι γεννήτριες κενού (ή τζιφάρια) λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή Venturi. Τροφοδοτώντας την γεννήτρια με πεπιεσμένο αέρα  στην είσοδο Ρ, θα δημιουργηθεί κενό στο σημείο U, ενώ και η παροχή αλλά και ο αναρροφώμενος αέρας θα εκτονωθούν στην έξοδο R (βλ. φωτο).

Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι έχουν πολύ μικρό μέγεθος και βάρος , ανύπαρκτο κόστος συντήρησης, καθώς και η δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας τους, αφού δεν αποτελούνται από κινούμενα μέρη και άρα δεν παράγουν θερμότητα.

Ανάλογα με την εφαρμογή, διακρίνονται σε ενός ή πολλών σταδίων, πολλαπλής λειτουργίας (με ηλεκτροβαλβίδες και διακόπτες), αρθρωτές (ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου κενού) και μεταφοράς (με ρυθμιζόμενη έγχυση διαφόρων υλικών).

Ικανότητα αναρρόφησης:  3m3/hr  –  700m3/hr