Πλήρη Συστήματα Κενού

Home   /   Προϊόντα   /   Βιομηχανικός Εξοπλισμός   /   Συστήματα Κενού   /   Πλήρη Συστήματα Κενού

ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΟΥ

Τα πλήρη συστήματα κενού αποτελούν αυτόνομες μονάδες παραγωγής, κατάλληλες για κάθε εφαρμογή παραγωγής και διαχείρισης κενού. Χωρίζονται σε μίνι, οριζόντια και κάθετα συστήματα, ανάλογα με την εφαρμογή αλλά και την τοποθέτησή τους στο χώρο. Ο βασικός τους διαχωρισμός όμως εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής του κενού, από αντλία ή γεννήτρια.

πλήρη συστήματα κενού1

Συστήματα με αντλία κενού

Αυτά τα συστήματα είναι κατασκευασμένα με πολλές δυνατότητες και αποτελούνται από:

  • Ένα συγκολλημένο δοχείο από λαμαρίνα με τέλεια σφράγιση.
  • Μία πτερυγωτή αντλία που επιλέγεται σύμφωνα με την απαιτούμενη δυνατότητα αναρρόφησης και το βαθμό κενού.
  • Έναν διακόπτη κενού για τη ρύθμιση του επιπέδου κενού με το οποίο θα λειτουργεί.
  • Ένα μανόμετρο κενού για την άμεση ανάγνωση του επιπέδου κενού στο δοχείο.
  • Έναν ηλεκτρικό πίνακας κλεισμένο σε ένα ειδικό πλαστικό κουτί για δοχεία από 25 έως 50 λίτρα και με υδατοστεγές μεταλλικό κουτί για δοχεία από 100 λίτρα και πάνω.
  • Μία χειροκίνητη βαλβίδα για τη διακοπή του κενού.
  • Μία στρόφιγγα για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

 

Το επίπεδο κενού, προκαθορισμένο μέσω του διακόπτη κενού, διατηρείται αυτόματα στο δοχείο. Η λειτουργία της αντλίας μπορεί να είναι συνεχόμενη ή αυτόματη.

Τα συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ιδιαίτερα βαριών ή πολύτιμων αντικειμένων καθώς, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, επιτρέπουν στις βεντούζες να διατηρήσουν το κράτημα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου. Συνιστώνται σε εφαρμογές πολλαπλών σημείων, για να συγκεντρώνουν το κενό. Προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς η αντλία λειτουργεί μόνο όποτε το απαιτεί η μηχανή.

Τα πνευματικά συστήματα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πεπιεσμένο αέρα και αποτελούνται από:

 • Ένα συγκολλημένο δοχείο από λαμαρίνα.
 • Μία γεννήτρια κενού που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα εξοπλισμένη με μία συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ένα μανόμετρο κενού για την άμεση ανάγνωση του επιπέδου κενού.
 • Μία χειροκίνητη βαλβίδα για τη διακοπή του κενού.
 • Ένα φίλτρο αναρρόφησης με χάρτινο στοιχείο.
 • Ένα ρυθμιστή πίεσης εξοπλισμένο με φίλτρο.
 • Μία βαλβίδα για τη διακοπή του πεπιεσμένου αέρα.
 • Μία στρόφιγγα για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων από το δοχείο.

 

πλήρη συστήματα κενού

Συστήματα με γεννήτρια κενού

Το επίπεδο κενού στο δοχείο, καθορισμένο από πριν με το διακόπτη κενού, διατηρείται αυτόματα. Τα πνευματικά συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ιδιαίτερα βαριών ή πολύτιμων αντικειμένων καθώς, σε περίπτωση απότομης διακοπής της παροχής ενέργειας, επιτρέπουν στις βεντούζες να διατηρήσουν το κράτημα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το οποίο ποικίλει ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου). Συνιστώνται στη σύνδεση πολλών εφαρμογών για να συγκεντρώνουν το κενό. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του συγκροτήματος προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς η γεννήτρια λειτουργεί μόνο όποτε το απαιτεί η εφαρμογή.

Τα πνευματικά συστήματα δεν απαιτούν ηλεκτρισμό, μόνο πεπιεσμένο αέρα σε πίεση 4-6 bar. Γι’ αυτό το λόγο συνιστώνται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπου μία πηγή ανάφλεξης θα ήταν επικίνδυνη.