Υδραυλικά Συγκροτήματα

Home   /   Προϊόντα   /   Ειδικές Κατασκευές   /   Υδραυλικά Συγκροτήματα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Από τη μελέτη μέχρι την κατασκευή, τον έλεγχο και την εγκατάσταση, προσφέρουμε ολοκληρωμένα υδραυλικά συγκροτήματα βάσει προδιαγραφών πελάτη.

Ειδικότερα, τα υδραυλικά συγκροτήματα κατασκευής μας μπορούν να αποτελούνται από :

  • Δοχεία αλουμινίου(έως 25 λίτρα) ή σιδερένια βάσει διαστάσεων πελάτη
  • Ηλεκτροκινητήρες μονοφασικούς ή τριφασικούς
  • Ηλεκτροβαλβίδες διευθύνσεως τύπου CETOP
  • Χειριστήρια ελαίου
  • Aντλίες – Χειραντλίες
  • Φίλτρα και διάφορα αξεσουάρ από τον οίκο MP FIltri
  • Όργανα ελέγχου και μέτρησης (Πιεσοστάτες – Μανόμετρα κ.λ.π.)
  • Συσωρευτές αζώτου

 

Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικού τύπου βαλβίδες για ανελκυστήρες – πρέσσες, και γενικότερα κάθε είδους εφαρμογή υδραυλικών συστημάτων.