Τεχνολογία και παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις εφαρμογές των μεταφορών

Home   /   Νέα   /   Τεχνολογία και παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις εφαρμογές των μεταφορών

Τεχνολογία και παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις εφαρμογές των μεταφορών

Από την CAMOZZI spa Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Ο τομέας των μεταφορών αναπτύσσεται συνεχώς και οδηγείται από μία ζήτηση για λύσεις που είναι όλο και πιο πολύπλοκες και μοναδικές.
Η ανάπτυξη αυτή παρουσιάζει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, δηλ. την υλοποίηση συστημάτων μεταφοράς που είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον.
Η προκύπτουσα αύξηση στη ζήτηση ενέργειας, η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της κυκλοφορίας, η μόλυνση του αέρα και η ηχητική ρύπανση, έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στα τοπικά και παγκόσμια οικοσυστήματα. Επομένως, για την επίτευξη της απαιτούμενης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, είναι απαραίτητες πιο αποτελεσματικές λύσεις δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών.
Οι κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων, τεχνολογικών και αποτελεσματικών λύσεων που ελαχιστοποιούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση σε όλους μας μεμονωμένα.

Η Camozzi πραγματοποίησε το δικό της εσωτερικό τμήμα C-Transport, στο οποίο οι τεχνικοί και οι Διευθυντές Ανάπτυξης εργάζονται σε συνεργασία με τον πελάτη για να μελετήσουν τις εφαρμογές και τις συνθήκες εργασίας που συχνά συνδέονται με περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ακραίες πιέσεις ή θερμοκρασίες, στα οποία η εξωτερική πίεση μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των υλικών.
Η Camozzi προσφέρει δυνατές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις οι οποίες είναι κατάλληλες για λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών. Η εμπειρία και η εξειδίκευση μας επιτρέπουν την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις προδιαγραφές κάθε πελάτη. Αυτές οι εξειδικευμένες λύσεις περιλαμβάνουν την τροποποίηση τυποποιημένων εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση συμπαγών πλαισίων ή την ανάπτυξη εντελώς νέων εξαρτημάτων ή μηχανοηλεκτρονικών συστημάτων.


Κίνηση & Έλεγχος
Κίνηση με συνεχή έλεγχο των επιδόσεων και της ακρίβειας ολόκληρου του συστήματος. Αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκει η Camozzi, προτείνοντας πλήρη συστήματα στα οποία η μηχανοηλεκτρονική ενσωμάτωση των εξαρτημάτων περιλαμβάνει επίσης αισθητήρες και διαγνωστικά. Η ανάπτυξη των κύριων επικοινωνιακών πρωτοκόλλων, ο τηλεχειρισμός σε συνδυασμό με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες πεπιεσμένου αέρα επιτρέπουν τη μέγιστη απόδοση από κάθε μονάδα εργασίας ή σύστημα. Η βελτιστοποίηση της λύσης αρχίζει στην πραγματικότητα με την έρευνα ενός συμπαγούς σχεδίου με μειωμένες διαστάσεις και βάρος και ιδιαίτερα με τις πιο πρακτικές λεπτομέρειες λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης των συνθηκών του συστήματος, προκειμένου να μειωθεί η συντήρηση.

Αυτοματοποίηση ασφαλείας
Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σημαίνει για την CAMOZZI την εγγύηση του “Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας”, δηλ. τη μέγιστη αξιοπιστία και ασφάλεια κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του προϊόντος. Η εγγύηση ασφάλειας του εγκατεστημένου πνευματικού εξοπλισμού και η λειτουργία σύμφωνα με την “Διαχείριση Ολικής Ποιότητας” σημαίνει επίσης ότι μπορεί να παρουσιάσει τη δέσμευσή της χάρη στις Διεθνείς πιστοποιήσεις που έχει επιτύχει. Κάθε εξοπλισμός σχεδιάζεται και παράγεται σύμφωνα με τις βασικές παραμέτρους των Διεθνών Κανονισμών που προστατεύουν το σύστημα και τον ίδιο τον χρήστη. Τα εργαστήρια της CAMOZZI είναι εξοπλισμένα ώστε να πραγματοποιούν εξειδικευμένες δοκιμές σε ειδικές εφαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και σύμφωνα με τα βασικά πρότυπα (για παράδειγμα EN 60068-2-1, EN 600682-2, EN 60068-2-30, EN 61373), που πραγματοποιούν δοκιμές αντοχής, θερμοκρασίας, κρούσης και κραδασμών.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια κοινή αξία σε κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με τα προϊόντα Camozzi. Η χρήση λύσεων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα κατασκευασμένες από αξιόπιστα και βαριά μηχανικά εξαρτήματα, ακριβή ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, εξαιρετικό υλικό και σχεδιασμό, εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας για τον χρήστη. Η Camozzi είναι επίσης εστιασμένη στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Πλήρεις/ολοκληρωμένες λύσεις για αυτοματοποίηση
Η C_Transport παρέχει λύσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Προσφέρεται μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία ελέγχονται πλήρως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών, ακόμη και για εξοπλισμό που πρέπει να λειτουργεί σε ακραίες θερμοκρασίες, με κρούσεις και κραδασμούς, υγρασία και διαφορετικές τάσεις. Οι τεχνικοί μας παρέχουν υποστήριξη κατά την ανάπτυξη λύσεων έργων και υπηρεσιών μετά την πώληση σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας μας τον ιδανικό συνεργάτη για απαιτητικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας έργα.

Ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις

Με την εμπειρία της Camozzi, μπορούν να παρασχεθούν προσυναρμολογημένες λύσεις που μειώνουν το χρόνο εγκατάστασης. Ο χρόνος συντήρησης και τα κόστη μειώνονται επίσης λόγω της υψηλής αξιοπιστίας κάθε λύσης.

Η “Lean Philosophy” επίσης επιτρέπει τη διασφάλιση ευελιξίας στην παραγωγή ενώ οι εκτεταμένες τεχνικές γνώσεις στο Ερευνητικό Κέντρο Camozzi σημαίνουν πλήρη ετοιμότητα για την προσφορά εξατομικευμένων λύσεων, συνδυάζοντας ηλεκτρονική και μηχανική τεχνολογία, οι οποίες αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με κάθε πελάτη.