Υδραυλικά Εξαρτήματα

Home   /   Προϊόντα   /   Επισκευές & Συντηρήσεις   /   Υδραυλικά Εξαρτήματα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων υδραυλικού κυκλώματος συνεργαζόμενων κατασκευαστών που επιδέχονται επιδιόρθωση. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πρωτίστως υδραυλικές αντλίες αλλά και μοτέρ, χειριστήρια, βαλβίδες, ασφαλιστικά, συσσωρευτές αζώτου κ.α.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαδικασία συντήρησης/επισκευής των αντλιών υδραυλικού, η οποία περιλαμβάνει :

 

  • Λύση της αντλίας για έλεγχο χωριστά όλων των μερών της
  • Έλεγχο προς εύρεση πιθανών φθορών στο σώμα της αντλίας, στο ρότορα και τα πτερύγια, στα έμβολα, στον άξονα και στα σημεία στεγανοποίησης (τσιμούχες, o-ring, παρεμβύσματα)
  • Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων μερών
  • Τελική συναρμολόγηση και δοκιμή πριν την παράδοση