Αεροσυμπιεστές

Home   /   Προϊόντα   /   Επισκευές & Συντηρήσεις   /   Αεροσυμπιεστές

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

αεροσυμπιεστες

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή όλων των αεροσυμπιεστών και ξηραντών του Γερμανικού Οίκου ALMIG KOMPRESSOREN, τον οποίο αντιπροσωπεύουμε κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, διαθέτουμε συνεργεία με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστή τεχνικούς αλλά και εξοπλισμό  για την διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την προληπτική συντήρηση αλλά και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών των μηχανημάτων.

Η ανταπόκριση σε πιθανή αναγγελία προβλήματος είναι άμεση χωρίς να εξαιρούνται Σαββατοκύριακα – Αργίες.

ΑNTAΛΛAKTIKA

Με τη εμπειρία χρόνων στην εγκατάσταση εκατοντάδων μηχανημάτων παραγωγής πεπιεσμένου αέρα σε όλη την Ελλάδα, η εταιρία μας διαθέτει οργανωμένη και πλήρη απoθήκη γνήσιων ανταλλακτικών, καθώς και εγκεκριμένων λοιπών εξαρτημάτων από την ALMIG KOMPRESSOREN, που συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας όταν οι εργασίες γίνονται από τεχνικούς της εταιρίας.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω με τα διαθέσιμα  Συμβόλαια Συντήρησης πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στον συνδυασμό οικονομία – αποτελεσματικότητα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η εταιρία μας, θέλοντας να προσφέρει:

  • Το χαμηλότερο δυνατό κόστος συντήρησης
  • Αξιοπιστία
  • Μέγιστη διάρκεια ζωής
  • Ποιότητα τελικού προϊόντος

Διαθέτει στους πελάτες της ανταγωνιστικά συμβόλαια συντήρησης όπως:

ALMIG PREMIUM

Εξοικονόμηση ενέργειας με σταθερό κόστος υπηρεσιών ανά συντήρηση.
Η βασική Σύμβαση προσφέρει ένα σταθερά υπολογισμένο πάγιο κόστος παροχής υπηρεσιών (χρόνος εργασίας και έξοδα μεταφοράς – διαμονής ) ανά συντήρηση. Τα απαραίτητα ανταλλακτικά – λιπαντικά και η οικολογικά υπεύθυνη διαχείριση των απορριφθέντων για τον σταθμό πεπιεσμένου αέρα χρεώνονται με έκπτωση ξεχωριστά.

Διάρκεια: ( 1 ) έτος

ALMIG PREMIUM PLUS

Καλύπτει  πέρα από τον χρόνο εργασίας και τα έξοδα μεταφοράς – διαμονής , κομμάτι των  απαραίτητων ανταλλακτικών  – λιπαντικά αλλά και την οικολογικά υπεύθυνη διαχείριση των απορριφθέντων. Τα υπόλοιπα ανταλλακτικά χρεώνονται με έκπτωση ξεχωριστά .

Διάρκεια : ( 1 ) έτος

ALMIG FULL SERVICE

Προσφέρει πλήρη κάλυψη όσον αφορά :  χρόνο εργασίας και έξοδα μεταφοράς – διαμονής

Όλα τα ανταλλακτικά – λιπαντικά και την οικολογικά υπεύθυνη διαχείριση των απορριφθέντων .

Διάρκεια: ( 5 ) έτη