Παρελκόμενα

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Το κάθε σύστημα κενού μπορεί να περιλαμβάνει κάποια από τα παρακάτω παρελκόμενα, απαραίτητα για τον έλεγχο και τη λειτουργία του.

  • Φίλτρα αναρρόφησης (με χάρτινο στοιχείο, με μεταλλικό στοιχείο, βαθέως ελείου, κυκλωνικά)
  • Φίλτρα γραμμής
  • Κενόμετρα
  • Πιεσοστάτες (πνευματικοί, αναλογικοί, ψηφιακοί)
  • Ρυθμιστές κενού
  • Ανταλλακτικά