Φίλτρα / Λατέρνες / Κόμπλερ

H εταιρία μας διαθέτει πλήρη γκάμα φίλτρων υδραυλικού του Ιταλικού Οίκου MP FILTRI, καθώς επίσης και λατέρνες, κόμπλερ και διάφορα αξεσουάρ για δοχεία ελαίου (αναπνευστικά – ματάκια – ελαιοδείκτες – δείκτες θερμοκρασίας και στάθμης κ.λ.π.).

ΦΙΛΤΡΑ

• ΓΡΑΜΜΗΣ - ΒΙΔΩΤΑ

Τα βιδωτά φίλτρα γραμμής χρησιμοποιούνται ως φίλτρα ασφαλείας για την προστασία από ρύπανση μεμονωμένων αντλιών και βαλβίδων, αλλά και ολόκληρων υδραυλικών κυκλωμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO 4406.

Πίεση λειτουργίας 12 bar.

φίλτρα γραμμής βιδωτά

Tα φίλτρα γραμμής (βιδωτά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως :

  • Φίλτρα αναρρόφησης
  • Φίλτρα στο κύκλωμα επιστροφής λαδιών, ως βάση πάνω στη γραμμή ή επάνω στο δοχείο
  • Φίλτρα γραμμής για χαμηλές πιέσεις

Όλα τα εν λόγω φίλτρα μπορούν να εξοπλιστούν με οπτικούς ή /και ηλεκτρικούς ενδείκτες.

• ΠΙΕΣΕΩΣ

Τα φίλτρα μέσης-χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται για την προστασία αντλιών, μειωτήρων και υδραυλικών κυκλωμάτων από την ρύπανση, σύμφωνα με το ISO 4406. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές που εκτείνονται από τη μεταλλουργεία ως τα βαριά οχήματα και από εφαρμογές δοκιμών έως εφαρμογές σε πλοία, ώστε να παρέχεται η σωστή κάθε φορά λύση για τις ανάγκες φίλτρανσης σε όλους τους κλάδους. Είναι διαθέσιμα μεμονωμένα αλλά και διπλά ή σε συστοιχία.

ΠΙΕΣΕΩΣ
φίλτρα πιέσεως

Τα φίλτρα υψηλής πίεσης χρησιμοποιούνται για την προστασία βαλβίδων ή και ολόκληρων υδραυλικών κυκλωμάτων από τη ρύπανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO 4406. 11 διαφορετικές επιλογές φίλτρων είναι διαθέσιμες με πίεση λειτουργίας από 110 bar έως 560 bar. Μια ευρεία γκάμα προϊόντων είναι επίσης διαθέσιμα για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων / αναγκών προσαρμογής.

• ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Tα φίλτρα αναρρόφησης χρησιμοποιούνται ως φίλτρα ασφαλείας για την προστασία υδραυλικών αντλιών από έντονη ρύπανση που μπορεί να προκαλέσει βλάβες και μπλοκαρίσματα.

Είναι διαθέσιμα σε δύο εκδοχές :

  • Για το σούρωμα αναρροφήσεων λαδιών
  • Ως εξωτερικά SF2 φίλτρα για τοποθέτηση σε ημιβυθισμένη θέση κάτω από τη στάθμη λαδιού. Τα ημιβυθιζόμενα SF2 φίλτρα, τα οποία διακόπτουν τη ροή λαδιού την ώρα που αντικαθίσταται το στοιχείο φίλτρου, αντικαθιστούν τις βαλβίδες πεταλούδας που συνήθως χρησιμοποιούνται για την επισκευή υδραυλικών αντλιών.
φίλτρα αναρρόφησης

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Tα φίλτρα επιστροφής χρησιμοποιούνται για την προστασία αντλιών και ολόκληρων υδραυλικών κυκλωμάτων από τη ρύπανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO 4406. Είναι συνήθως ημιβυθιζόμενα , για τοποθέτηση σε δοχείο λαδιού με εξωτερικό ή εσωτερικό στοιχείο φίλτρου.

φίλτρα επιστροφής

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Διακόπτες υποπίεσης & μανόμετρα
Διακόπτες πίεσης & μανόμετρα
Ενδείκτες διαφορικής πίεσης
Επίσης διαθέσιμα με ένδειξη θερμοκρασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΛΑΤΕΡΝΕΣ – ΚΟΜΠΛΕΡ

ΛΑΤΕΡΝΕΣ - ΚΟΜΠΛΕΡ 02
ΛΑΤΕΡΝΕΣ - ΚΟΜΠΛΕΡ 01

H γκάμα μας από λατέρνες και κόμπλερ περιλαμβάνει:

  • Λατέρνες και κόμπλερ για τη σύνδεση κινητήρων και υδραυλικών αντλιών :  η μεγάλη ποικιλία προϊόντων επιτρέπει την επιλογή από διαφορετικές παραμετροποιήσεις μεταξύ λατερνών μονομπλόκ,  σε συστοιχία ή χαμηλού θορύβου. Διαθεσιμότητα για ηλεκτρικούς κινητήρες έως 400 Kw
  • Κόμπλερ: διαθέσιμα σε κατασκευή από αλουμίνιο, χυτοσίδηρο και ατσάλι, με δυνατότητα μετάδοσης ισχύος έως 400 Kw. Όλα τα κόμπλερ είναι διαθέσιμα με πιστοποίηση αντιεκρηκτικού τύπου (ΑΤΕΧ).

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

EΛΑΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΛΑΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ – ΜΑΤΑΚΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ – ΜΑΤΑΚΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ