ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

Οι φυσητήρες πλευρικών καναλιών βασίζουν το σχεδιασμό τους στη θεωρία της αναγεννητικής ροής. Το ρευστό, με την ελικοειδή ροή που δημιουργείται,  περνάει ανάμεσα από τα τις λεπίδες και με κάθε πέρασμα, αυξάνεται σταδιακά η πίεσή του. Με αυτή την αρχή λειτουργίας δεν υπάρχουν εξαρτήματα σε επαφή ανάμεσα στο δρομέα και το στάτη  κι αυτό προσφέρει ως πλεονεκτήματα:

 • Λειτουργία χωρίς φθορά
 • Δεν απαιτείται λίπανση
 • Αθόρυβη λειτουργία και καθόλου παλμός στο υγρό

Οι φυσητήρες αναγέννησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμες και ποικίλες εφαρμογές, όπως:

 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Αερισμός υγρού
 • Φύσημα & Στέγνωμα
 • Σπα / Δίνες υδάτων
 • Καυστήρες καύσης
 • Μεταφορά πεπιεσμένου αέρα
 • Επεξεργασία λυμάτων
 • Πνευματικός σωλήνας

Οι φυσητήρες πλευρικών καναλιών χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

 • Ενός σταδίου – μονού πτερυγίου
 • Ενός σταδίου – διπλού πτερυγίου
 • Δύο σταδίων – μονού πτερυγίου
 • Δύο σταδίων – διπλού πτερυγίου