Ξηραντές

ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ξηραντης ψυκτικου τυπου

Οι ισχυροί ξηραντές της ALMIG είναι μηχανήματα υψηλών αποδόσεων, τα οποία έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα σε αμέτρητες εφαρμογές. Η σειρά ALM προσφέρει αξιοπιστία και αποδοτικότητα σε θερμοκρασίες εισόδου έως +60°C και σημείο δρόσου +3°C.

Οι ξηραντές φέρουν, επιπροσθέτως, ιδιαίτερα μεγάλους συμπιεστές και ψυκτικές επιφάνειες, διασφαλίζοντας έτσι σταθερό σημείο δρόσου αλλά και καλό διαχωρισμό νερού, ακόμα και σε οριακές καταστάσεις λειτουργίας.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ξηραντης προσροφητικου τυπου

Οι ξηραντές προσροφητικού τύπου χρησιμοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές, όπου ένα σημείο δρόσου των +3 οC δεν είναι επαρκές. Χρησιμοποιούνται όπου ο πεπιεσμένος αέρας ξηραίνεται μέχρι ένα  σημείο δρόσου των -20οC, -40οC ή -70οC. Η ALMIG προσφέρει:

  • Ξηραντές προσροφητικού τύπου ψυχρής αναγέννησης
  • Ξηραντές προσροφητικού τύπου θερμής αναγέννησης