Κατασκευή Ειδικών Εφαρμογών Βάσει Σχεδίου Πελάτη

Home   /   Προϊόντα   /   Ειδικές Κατασκευές   /   Κατασκευή Ειδικών Εφαρμογών Βάσει Σχεδίου Πελάτη

Ειδικές Κατασκευές Βάσει Σχεδίου Πελάτη

Από τη μελέτη μέχρι την κατασκευή, τον έλεγχο και την εγκατάσταση, προσφέρουμε ολοκληρωμένα υδραυλικά συγκροτήματα βάσει προδιαγραφών πελάτη.

Ειδικότερα, τα υδραυλικά συγκροτήματα κατασκευής μας μπορούν να αποτελούνται από :

  • Δοχεία αλουμινίου(έως 25 λίτρα) ή σιδερένια βάσει διαστάσεων πελάτη
  • Ηλεκτροκινητήρες μονοφασικούς ή τριφασικούς
  • Ηλεκτροβαλβίδες διευθύνσεως τύπου CETOP
  • Χειριστήρια ελαίου
  • Aντλίες – Χειραντλίες
  • Φίλτρα και διάφορα αξεσουάρ από τον οίκο MP FIltri
  • Όργανα ελέγχου και μέτρησης (Πιεσοστάτες – Μανόμετρα κ.λ.π.)
  • Συσωρευτές αζώτου

 

Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικού τύπου βαλβίδες για ανελκυστήρες – πρέσσες, και γενικότερα κάθε είδους εφαρμογή υδραυλικών συστημάτων.